This Part Fits the following kits / parts:

Show Discontinued Kits

#86374 - UPPER ARM BRACE (PURPLE)

Spare Part for #87245 Savage Suspension Conversion Set

Discontinued, replacement part: #87245

Tämä on alkuperäinen HPI:n laatuvaraosa Savagen ripustusten muutossarjaa varten (#87245). Alumiiininen ylätukivarsien tuki vaikuttaa kallistuskeskiöön muuttamalla camber-linkkien sisempää kiinnityspistettä. Tämä vähentää rungon kallistelua ja parantaa näin auton käyttäytymistä rataolosuhteissa.

The affairs, business and property of Hobby Products International Europe Limited are being managed by Eddie Williams and Nick Wood, appointed as Joint Administrators on 14 January 2016.

The Joint Administrators act as agent of the company without personal liability.

Eddie Williams is authorised by the ICAEW to act as an insolvency practitioner and Nick Wood is authorised by the IPA to act as an insolvency practitioner.

Select your region:

Select your language:

Get more HPI! Login to MYhpi now!

Please select your region and language settings